Get-inzeniring.si > Storitve > Odkup Kovin

Potrebujete pomoč?

Obrnite se na nas preko našega predstavnika ali pošljite poizvedbo na spletu.

Vprašajte Nas

Odkup odpadnih kovin

Pon. – Pet.: 7.00 – 14.00

Borut Škarja

Gsm: +386 41 751 322
e-mail: bskarja@get-inzeniring.si

Žiga Koprivnikar

Gsm:+386 51 361 638
e-mail: ziga.koprivnikar@get-inzeniring.si

Odkup in predelava surovin

Odkup Odpadnih Kovin Vseh Vrst

Odkupujemo vse vrste odpadnih kovin:

→ Masivno odpadno železo
→ Pločevina
→ Aluminij
→ Baker
→ Medenina
→ Bron
→ Ostale barvne kovine…

odkup surovin, predelava surovin

Odkup kovin – kako poteka postopek?

1. Vaše odpadne kovine nam lahko pripeljete sami. V tem primeru jih bomo stehtali in jih odkupili po trenutni tržni ceni.

2. V primeru, da odpadne kovine ne morete pripeljati sami, jih lahko pridemo iskati, vendar v tem primeru sami krijete stroške prevoza do naše poslovalnice.

Dohodek, dosežen z zbiranjem odpadnih surovin in s prodajo teh po ZDoh-1 velja za dohodek iz dejavnosti. Dohodek je obdavčen kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, ali kot dohodek, dosežen s posameznim poslom.

– Dohodek, ki ga fizična oseba doseže z zbiranjem odpadnih surovin, ki jih proda podjetju, velja za dohodek iz 55. čelna ZDoh-1, razen če fizična oseba dosega dohodek z opravljanjem dejavnosti po 33. do 54. členu ZDoh-1.
– 
Davčna osnova od navedenega dohodka je v skladu z določbo 55. člena ZDoh-1 vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % posameznega dohodka.
– 
V skladu z določbo šestega odstavka 122. člena ZDoh – 1 se akontacija dohodnine od dohodka, doseženega s posameznimi posli,  izračuna in plača od davčne osnove iz 56. člena zakona po stopnji 25 %.

 

Smo uradni zbiralec, posrednik in trgovec z odpadki:

→ Potrdilo ARSO. Zbiralec odpadkov, evid.št.482, št.odločbe 35469-74/2009-5, z dne 13.10.2009

→ Potrdilo ARSO. Posrednik nenevarnih in nevarnih odpadkov št. 35470-430/2016, z dne 21.09.2016

→ Potrdilo ARSO. Trgovec z odpadki  št. 35471-60/3013, z dne 22.03.2013