Get-inzeniring.si > Storitve > Izrabljene Gume

Potrebujete pomoč?

Obrnite se na nas preko našega predstavnika ali pošljite poizvedbo na spletu.

Vprašajte Nas

Prevzem izrabljenih gum za fizične osebe

Pon. – Pet.: 7.00 – 15.00

(01) 89 77 923

Rabljene gume

Ne veste kaj storiti s svojimi izrabljenimi gumami?

Kaj vse je guma ali izrabljena guma?

(Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/2009))

Guma je pnevmatika za osebne avtomobile, avtobuse, tovornjake in priklopna vozila, motorna kolesa, dvokolesa, kmetijska in gozdarska vozila ter stroje (v nadaljnjem besedilu: vozila); za gume se ne štejejo plašči za kolesa brez motorja (velo plašči) in ščitniki za avtomobile ter zračnice za gume vseh vrst. (1. točka 3 člena uredbe)

Izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči. Izrabljena guma je tudi guma, ki jo njen uporabnik vrne distributerju gum v okviru reklamacije zaradi kakovosti dostavljenega blaga. Izrabljena guma je odpadek, ki se uvršča v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03 s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. Guma, ki nastane kot odpadek pri proizvodnji gum ali pri obnovi izrabljenih gum, ni izrabljena guma po tej uredbi. Guma iz prejšnjega stavka je odpadek, ki se uvršča v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 07 02 99 na seznamu odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, in se z njo ravna v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. (2. točka 3. člena uredbe)

Reciklaža izrabljenih gum

Želite svoje stare gume reciklirati v skladu z ekološkimi standardi?

Podjetje GET inženiring ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo izrabljenih gum s klasifikacijsko številko 16 01 03 in dovoljenje za predelavo plastike in gume s klasifikacijsko številko 19 12 04 ter je vpisano v evidenco pravnih oseb, ki predeluje odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod številko 604.

Podjetje GET inženiring je vpisano v evidenco zbiralcev določenih vrst nenevarnih odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod številko 482.

Podjetje GET inženiring je vpisano v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod številko 35470-178/2012.

Kako poteka postopek prevzema vaših izrabljenih gum?

Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v našem zbirnem centru v Ribčah brezplačno.

Za oddajo večjih količin izrabljenih gum se prosim obrnite na podjetje SLOPAK d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana., ki je nosilec skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami na področju Republike Slovenije.

SLOPAK d.o.o. kontakt :
tel.: 01 5600 250,
faks: 01 5600 270,
e-pošta: slopak@slopak.si,
int. stran: https://www.slopak.si/

Podjetje Get inženiring d.o.o. v Sistemu ravnanja z izrabljenimi gumami sodeluje kot pogodbeni zbiralec izrabljenih gum.

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS št. 63/09) določa pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter druge obveznosti, povezane z ravnanjem z gumami in izrabljenimi gumami.

Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume oddati zbiralcu.

– Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume oddati ali prepustiti zbiralcu brezplačno, ne glede na morebitno vrednost materiala v njih.
– Povzročitelj odpadkov lahko izrabljene gume prepusti serviserju, povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, pa tudi izvajalcu občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba lahko prepušča izrabljene gume v količini 50 kilogramov letno v zbirnem centru.
-Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum od povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
– Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum v količini, ki presega 50 kilogramov od povzročitelja odpadkov, ki je fizična oseba.